• darkblurbg
    Welcome To Takuni Group
    มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา

"ทาคูนิ กรุ๊ป" ให้บริการจำหน่ายก๊าซ LPG ในส่วนของ ภาคขนส่ง(สถานีบริการ), ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน

เกี่ยวกับเรา

"ทาคูนิ กรุ๊ป" เริ่มต้นจากการเป็นผู้ขนส่งก๊าซแอลพีจีให้กับ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับโลก และเป็นบริษัทฯ ข้ามชาติที่ต้องการ ผู้ขนส่งที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนา จนเป็นผู้ขนส่งมาตรฐานเป็นเลิศ บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้ทำงานร่วมกับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ตั้งแต่ในปี 2542 และได้พัฒนาระบบการทำงาน จนในปี 2552 บริษัทได้รับรางวัล Zero Accident Awards จาก บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ก่อนที่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด จะได้ยุติการทำธุรกิจก๊าซแอลพีจีในเอเชีย


อ่านต่อ

ข่าวสารของเรา

บริษัท บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

บริษัท บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ประกาศ ISO TG 089/66

เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ เนื่องจาก บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ร่วมกับ อบต. บ้านปทุม จ.ปทุมธานี จัดทำ “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” ให้กับชุมชน

บริษัท ร่วมกับ อบต. บ้านปทุม จ.ปทุมธานี จัดทำ “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” ให้กับชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19