• darkblurbg
    Welcome To Takuni Group
    เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงาน มุ้งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงาน มุ้งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย

บริการของเรา

"ทาคูนิ กรุ๊ป" ให้บริการจำหน่ายก๊าซ LPG ในส่วนของ ภาคขนส่ง(สถานีบริการ), ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน

เกี่ยวกับเรา

"ทาคูนิ กรุ๊ป" เริ่มต้นจากการเป็นผู้ขนส่งก๊าซแอลพีจีให้กับ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับโลก และเป็นบริษัทฯ ข้ามชาติที่ต้องการ ผู้ขนส่งที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนา จนเป็นผู้ขนส่งมาตรฐานเป็นเลิศ บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้ทำงานร่วมกับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ตั้งแต่ในปี 2542 และได้พัฒนาระบบการทำงาน จนในปี 2552 บริษัทได้รับรางวัล Zero Accident Awards จาก บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ก่อนที่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด จะได้ยุติการทำธุรกิจก๊าซแอลพีจีในเอเชีย


อ่านต่อ

ข่าวสารของเรา

บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"

บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้รถยนต์ มาให้ความรู้ในเรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"...

บริษัทฯ ได้จัดงานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ "พิธีรดน้ำดำหัว" ผู้บริหารบริษัท โดยมีพนักงานของบริษัทฯ มาร่วมงานกันอย่างทั่วหน้า...

บริษัทฯ ได้ไปทำกิจกรรมโครงการ "เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน"

บริษัทฯ ได้ไปทำกิจกรรมในโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน/มอบสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน