ข้อมูลทางการเงิน

รายงานประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2561 TH EN
2560 TH EN
2559 TH EN
2558 TH EN
2557 TH EN

งบการเงินบริษัท

ปี 4Q 3Q 2Q 1Q ชนิดไฟล์
2561 TH | EN
2561 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2560 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2559 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2558 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2557 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2556 TH | EN TH

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ปี 4Q 3Q 2Q 1Q ชนิดไฟล์
2562 TH | EN
2561 TN | EN TN | EN TH | EN TH | EN
2560 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2559 TH | EN TH | EN TH | EN TH | EN
2558 TH | EN TH | EN - TH | EN
2557 - - TH | EN -

แบบ 56-1

ปี ชนิดไฟล์
2561
2560
2559
2558
2557