ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

          บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจอุตสาหกรรมก๊าซ LPG จนมาถึง ก๊าซ NGV พร้อมกับธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ จนถึงการบริหารจัดการโครงการ โดยผู้มีความรู้ มีทักษะอย่างมืออาชีพ โดยบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญสำหรับงาน อย่างแท้จริงและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกับเราพร้อมด้วยการเจริญพร้อมไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดี


สวัสดิการ

       - ชุดฟอร์ม
       - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
       - ประกันสังคม
       - โบนัส
       - งานเลี้ยงประจำปี


ตำแหน่งที่รับสมัคร

       ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีอาวุโส ( Senior Accountant ) **ด่วนมาก**
       ตำแหน่ง : ช่างทดสอบ **ด่วนมาก**
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน **ด่วนมาก**
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการงานจัดส่ง เพศชาย *ด่วน*
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัย *ด่วน*
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.วิชาชีพ ) *ด่วน*
       ตำแหน่ง : Engineer (foreigner) *ด่วน*
       ตำแหน่ง : ช่างทดสอบ ( ประจำคลังบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี )
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรถขนส่ง
       ตำแหน่ง : Management Trainee
       ตำแหน่ง : พนักงานขับรถขนส่งก๊าซ
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
       ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย
       ตำแหน่ง : พนักงานขาย
       ตำแหน่ง : พนักงานจัดส่งเอกสาร (Messenger)