ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

          บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจอุตสาหกรรมก๊าซ LPG จนมาถึง ก๊าซ NGV พร้อมกับธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ จนถึงการบริหารจัดการโครงการ โดยผู้มีความรู้ มีทักษะอย่างมืออาชีพ โดยบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญสำหรับงาน อย่างแท้จริงและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกับเราพร้อมด้วยการเจริญพร้อมไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดี


สวัสดิการ

       - ชุดฟอร์ม
       - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
       - ประกันสังคม
       - โบนัส
       - งานเลี้ยงประจำปี


ตำแหน่งที่รับสมัคร

       ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : การอบรมและพัฒนา
       ตำแหน่ง : Technical Adviser
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
       ตำแหน่ง : ผู้ให้บริการทดสอบ
       ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
       ตำแหน่ง : หัวหน้าคลังพิจิตร
       ตำแหน่ง : พนักงานผู้ให้บริการ (พนักงานขับรถ)
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
       ตำแหน่ง : ธุรการสโตร์ (ชาย)