ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : การอบรมและพัฒนา

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามข้อตกลงของบริษัท

ลักษณะการทำงาน

        - วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
        - จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
        - จัดทำ Job Description และ KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน
        - จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีแก่พนักงานในองค์กร
        - ช่วยเหลือสนับสนุนงานฝ่ายบุคคลและอบรมพัฒนา
        - จัดทำรายงานการอบรมและประวัติการอบรมพนักงานในแต่ละเดือน
        - รายงานการฝึกอบรมของบริษัทต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. เพศ หญิง - ชาย
        2. อายุ 22 -35 ปี
        3. การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
        เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
        จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


วิธีการสมัคร

       - สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ tghr@takuni.com


ติดต่อ

       ติดต่อ : คุณจินดา ธงชัย
       โทร : 02-455-2888 ต่อ 777
       แฟกซ์ : 02-455-2763
       อีเมล์ : tghr@takuni.com