ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัย *ด่วน*

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

ลักษณะการทำงาน

        1. ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถของพนักงานขับรถ (GPS)
        2. จัดทำรายงานในแต่ละเที่ยวของแต่ละบุคคลและบันทึกการทำงานของพนักงานขับรถว่าไปลงก๊าซสถานที่ใดบ้าง
        3. จัดทำรายงานและตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ในการขับรถของพนักงานขับรถ
        4. ตรวจสอบอุปกรณ์และความปลอดภัยของรถบรรทุกก๊าซ ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
        5. ติดต่อประสานงานกับบริษัท GPS ในกรณีที่ GPS มีปัญหาหรือเสีย
        6. จัดทำแผนที่เส้นทางการเดินรถ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง
        7. ตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุ สอบสวน สรุปผล และรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
        8. ตรวจสอบรับรถน้ำมันและวัดสต๊อคน้ำมัน


คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. เพศ ชาย
        2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
        3. การศึกษา ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหกรรม
        4. หรือผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานหรือระดับบริหาร
        5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


วิธีการสมัคร

       - สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ tghr@takuni.com


ติดต่อ

       ติดต่อ : คุณสิรินทร์พร ไชยานนท์
       โทร : 02-455-2888
       แฟกซ์ : 02-455-2763
       อีเมล์ : tghr@takuni.com