ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : -

ลักษณะการทำงาน

        - จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน
        - จัดทำรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปี
        - ตรวจทานความถูกต้องการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
        - ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับและจ่ายเงินมัดจำ การออกใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ ก่อนบันทึกรายการในระบบบัญชี
        - เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง
        - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. เพศ หญิง
        2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
        3. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
        3. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
        จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค)
       


วิธีการสมัคร

       - สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ tghr@takuni.com


ติดต่อ

       ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
       โทร : 02-455-2888 ต่อ 777
       แฟกซ์ : 02-455-2763
       อีเมล์ : tghr@takuni.com