ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : -

ลักษณะการทำงาน

        - บริหารและพัฒนาทีมขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
        - วางแผนการขาย อุตสาหกรรม สถานีบริการ โรงบรรจุ งานคลังสินค้าและงานขรส่ง
        - วางแผนการตลาดในการจัดโปรโมชั่น เช่น ป้าย สีปั้ม ธงโลโก้แชมป์เปี้ยมแก๊ส เป็นต้น
        - ติดต่อการชำระหนี้ โดยการประสานกับฝ่ายการเงิน พิจารณาวงเงินเครดิตของลูกค้า
        - กำหนดราคาขายในเขตพื้นที่นั้นๆ
        - แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย คลังสินค้าและขนส่ง
        - ติดต่อลูกค้าและออกเยี่ยมลูกค้า
        - รายงานผลการขายแก่ผู้บังคับบัญชา ทุกสิ้นเดือน
        - แสวงหาสิ่งใหม่ๆ ในทุกๆ ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
        - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. เพศ ชาย, หญิง
        2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
        3. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
        3. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
        จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค)
       


วิธีการสมัคร

       - สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ tghr@takuni.com


ติดต่อ

       ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
       โทร : 02-455-2888 ต่อ 777
       แฟกซ์ : 02-455-2763
       อีเมล์ : tghr@takuni.com