ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : -

ลักษณะการทำงาน

        - เช็คการ ขาด ลา มาสาย ดึงข้อมูล Time Attendance ของพนักงาน จัดทำเอกสารใบลงเวลา
        - คำนวณ OT และบันทึกในโปรแกรม PAYDAY
        - บันทึกพนักงานเข้าใหม่ ลาออก ในระบบ PAYDAY
        - คำนวนเงินเดือน,เงินได้,เงินหัก ในระบบ PAYDAY
        - ยื่นภงด-1ผ่านระบบออนไลน์
        - ยื่นเงินสมทบ,แจ้งเข้าใหม่ - ลาออก พนักงานผ่านระบบออนไลน์
        - สรุปยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแจ้งพนักงานเข้าใหม่ , ลาออก , โอนย้ายกองทุน นำส่งกองทุนBBL
        - สรุป Report สถิติ ขาด ลา มาสาย ประจำเดือน ครึ่งปีเพื่อทำรายงานต่อผู้บริหาร
        - ทำรายงานค่าแรงตาม JOB SHEET
        - Update กิจกรรมของบริษัท และ ประชาสัมพันธ์ ลง Facebook
        - ประชาสัมพันธ์จากการติดต่อป้ายประกาศ หรือช่องทาง Social Media
        - สรุปรายงานค่าจ้างส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. เพศ ชาย, หญิง
        2. อายุ 25 - 35 ปี
        3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
        จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค)
       


วิธีการสมัคร

       - สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ tghr@takuni.com


ติดต่อ

       ติดต่อ : คุณจินดา ธงชัย
       โทร : 02-455-2888 ต่อ 777
       แฟกซ์ : 02-455-2763
       อีเมล์ : tghr@takuni.com