ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย - ปทุมธานี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามข้อตกลงของบริษัท

ลักษณะการทำงาน

        - ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถของพนักงานขับรถ (GPS)
        - จัดทำรายงานในแต่ละเที่ยวของแต่ละบุคคลและบันทึกการทำงานของพนักงานขับรถว่าไปลงก๊าซสถานที่ใดบ้าง
        - จัดทำรายงานและตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆ ในการขับรถของพนักงานขับรถ
        - ตรวจสอบอุปกรณ์และความปลอดภัยของรถบรรทุกก๊าซ ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
        - ติดต่อประสานงานกับบริษัท GPS ในกรณีที่ GPS มีปัญหาหรือเสีย
        - จัดทำแผนที่เส้นทางการเดินรถในกรณีที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง
        - ตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุ สอบสวน สรุปผล และรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
        - ตรวจสอบรับรถน้ำมันและวัดสต๊อคน้ำมัน
        - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. เพศชาย, หญิง
        2. อายุ ทุกช่วงอายุ
        3. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้ไป สาขาชัวอนามัย, วิศวอุตสาหกรรม หรือผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานหรือระดับบริหาร
        4. ประสบการณ์ -
        จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (สามโคก)
       


วิธีการสมัคร

       - สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ tghr@takuni.com


ติดต่อ

       ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
       โทร : 02-455-2888 ต่อ 777
       แฟกซ์ : 02-455-2763
       อีเมล์ : tghr@takuni.com