ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการงานจัดส่ง เพศชาย *ด่วน*

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโ๕รงสร้างบริษัท

ลักษณะการทำงาน

        - วางแผนการจัดงานขนส่งประจำวัน (กรณีเข้ากะบ่าย)
        - ตรวจเช็คเที่ยวงานขนส่งประจำวัน (กรณีเข้ากะกลางคืน)
        - ดูแลความเรียบร้อยงานขนส่งประจำวันตามกะเวลางานที่กำหนด
        - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหหาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. เพศหญิง - ชาย 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป 3. การศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานคลังปทุม (ใกล้ๆ อบต.บ้านใหม่)


วิธีการสมัคร

       - สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ tghr@takuni.com


ติดต่อ

       ติดต่อ : คุณสิรินทร์พร ไชยานนท์
       โทร : 02-455-2888
       แฟกซ์ : 02-455-2763
       อีเมล์ : tghr@takuni.com