ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน **ด่วนมาก**

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

ลักษณะการทำงาน

        - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเรียกเก็บเงิน
        - ออกใบวางบิล พร้อมวางบิลลูกค้า
        - ติดตามทางถามการชำระหนี้
        - ติดตามหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
        - ตรวจสอบและบันทึกการรับชำระหนี้ในระบบบัญชี
        - จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ สำหรับลูกค้ารายใหญ่
        - จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้างประจำเดือน
        - จัดเก็บเอกสารประกอบการรับเงิน และหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย


คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. เพศ หญิง - ชาย
        2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
        3. การศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
        4. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


วิธีการสมัคร

       - สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ tghr@takuni.com


ติดต่อ

       ติดต่อ : คุณสิรินทร์พร ไชยานนท์
       โทร : 02-455-2888
       แฟกซ์ : 02-455-2763
       อีเมล์ : tghr@takuni.com