ข่าวสารของเรา

บริษัท บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

บริษัท บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

  • 2023-11-21

ประกาศ ISO TG 089/66

เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ เนื่องจาก บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  • 2023-08-01

บริษัท ร่วมกับ อบต. บ้านปทุม จ.ปทุมธานี จัดทำ “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” ให้กับชุมชน

บริษัท ร่วมกับ อบต. บ้านปทุม จ.ปทุมธานี จัดทำ “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” ให้กับชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19

  • 2020-05-27