ข่าวสารของเรา

บริษัท ร่วมกับ อบต. บ้านปทุม จ.ปทุมธานี จัดทำ “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” ให้กับชุมชน

บริษัท ร่วมกับ อบต. บ้านปทุม จ.ปทุมธานี จัดทำ “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” ให้กับชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19

  • 2020-05-27

“Social Distancing” บริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน

บริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจัดที่นั่งให้กับผู้มารับบริการตรวจสภาพรถ ณ อาคาร ตรอ. ทาคูนิ

  • 2020-05-22

TAKUNI ร่วมออกบูธ mai FORUM 2018

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI นำทีมออกบูธ mai FORUM 2018

  • 2018-08-22