ข่าวสารของเรา

ESG น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม ได้จัดโครงการ “น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร”

  • 2018-07-05

ESG จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน

ESG ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีการเรียนดีเด่น เพื่อส่งเสริมการเรียนการศึกษาของบุตรพนักงาน

  • 2017-05-29

ประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ - ปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง โดยมีผู้บริหารบริษัท พนักงานและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมพื้นที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

  • 2017-04-17