ข่าวสารของเรา

ประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ - ปี 2561

วันที่ 12 เม.ย. 61 งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

  • 2018-07-06

ESG จัดกิจกรรม "Bye Bye Fat อ้วนจ๋าลาก่อน"

ชาว TAKUNI ใส่ใจต่อปัญหาสุขภาพ ภาวะโรคอ้วนเป็นปัจจัยหนึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง

  • 2018-07-06

ESG จัดกิจกรรม “ศุกร์หรรษา ลั้นลา แอโรบิค”

เราใส่ใจสุภาพอนามัยของพนักงานเป็นสำคัญ จึงจัดกิจกรรม “ศุกร์หรรษา ลั้นลา แอโรบิค” ทุกเย็นวันศุกร์

  • 2018-07-06