ข่าวสารของเรา

ชาวทาคูนิร่วมแรง ร่วมใจ กันปลูกต้นไม้

วันที่ 13 ก.ค. 61 ชาวทาคูนิร่วมแรง ร่วมใจ กันปลูกต้นไม้

  • 2018-07-06

ทำบุญหล่อเทียน

ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน

  • 2018-07-06

ประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ - ปี 2561

วันที่ 12 เม.ย. 61 งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

  • 2018-07-06