ข่าวสารของเรา

งาน mai FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 19.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

  • 2017-07-06

บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"

บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้รถยนต์จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ให้ความรู้ในเรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"

  • 2016-07-07

ประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ - ตึกทาคูนิ

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ "พิธีรดน้ำดำหัว" ผู้บริหารบริษัท โดยมีพนักงานของบริษัทฯ มาร่วมงานกันอย่างทั่วหน้า

  • 2016-07-07