ข่าวสารของเรา

ESG จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน

ESG ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีการเรียนดีเด่น เพื่อส่งเสริมการเรียนการศึกษาของบุตรพนักงาน

  • 2017-05-29

ประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ - ปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง โดยมีผู้บริหารบริษัท พนักงานและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมพื้นที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

  • 2017-04-17

งาน mai FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 19.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

  • 2017-07-06