ข่าวสารของเรา

ESG ได้จัดกิจกรรม “ขยะแลกบุญ”

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม (ESG) ได้จัดกิจกรรม “ขยะแลกบุญ” ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 3 R (Reduce / Reuse / Recycle)

  • 2018-07-05

ESG น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม ได้จัดโครงการ “น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร”

  • 2018-07-05

ESG จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน

ESG ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีการเรียนดีเด่น เพื่อส่งเสริมการเรียนการศึกษาของบุตรพนักงาน

  • 2017-05-29