ข่าวสารของเรา

บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"

บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้รถยนต์จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ให้ความรู้ในเรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"

  • 2016-07-07

ประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ - ตึกทาคูนิ

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ "พิธีรดน้ำดำหัว" ผู้บริหารบริษัท โดยมีพนักงานของบริษัทฯ มาร่วมงานกันอย่างทั่วหน้า

  • 2016-07-07

บริษัทฯ คณะผู้บริหาร นำโดยกรรมการผู้จัดการนายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ และ พนักงานของบริษัทฯ

ได้ไปทำกิจกรรมในโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน / มอบสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขา

  • 2016-07-07