ข่าวสารของเรา

ประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ - ตึกทาคูนิ

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ "พิธีรดน้ำดำหัว" ผู้บริหารบริษัท โดยมีพนักงานของบริษัทฯ มาร่วมงานกันอย่างทั่วหน้า

  • 2016-07-07

บริษัทฯ คณะผู้บริหาร นำโดยกรรมการผู้จัดการนายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ และ พนักงานของบริษัทฯ

ได้ไปทำกิจกรรมในโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน / มอบสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขา

  • 2016-07-07