ESG จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน

ESG ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีการเรียนดีเด่น เพื่อส่งเสริมการเรียนการศึกษาของบุตรพนักงาน