• Posted 2018-07-06

ESG จัดกิจกรรม “ศุกร์หรรษา ลั้นลา แอโรบิค”

เราใส่ใจสุภาพอนามัยของพนักงานเป็นสำคัญ จึงจัดกิจกรรม “ศุกร์หรรษา ลั้นลา แอโรบิค” ทุกเย็นวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และช่วยผ่อนคลายความเครียด ความอ่อนล้าจากการทำงาน