• Posted 2018-07-06

ทำบุญหล่อเทียน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารทาคูนิ กำหนดการ
• 13 – 25 กรกฎาคม 2561 สัปดาห์ทำบุญหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารทาคูนิ
• 26 กรกฎาคม 2561 ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย ณ วัดนิมมานรดี บางแค กรุงเทพมหานคร