• Posted 2017-07-06

งาน mai FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 19.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) โดย คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CEO) พร้อมทีมงาน ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ๆ และทิศทางของธุรกิจของบริษัท ให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ประชาชนที่สนใจทราบ และเล็งเห็นถึงความเจริญเติมโตและมั่นคงของบริษัท บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในวางแผนการลงทุนของท่านในอนาคต